/4

DE THI HSG MON GDCD LOP 8 HUYEN NHU THANH

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 305|Tải về: 0

Kỳ thi học sinh giỏi câp huyện năm học 2009 – 2010 Môn Giáo dục công dân lớp 8: Thời gian làm bài 120 phút Câu 1 ( 2,0 điểm ) Xác định trờng hợp nào sau đây trẻ em là công dân Việt Nam ? 1. Trẻ em có cha mẹ là ngời nớc ngoài sinh ra ở Việt Nam. 2. Trẻ em khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam . 3. Trẻ sơ sinh, bị bỏ rơi đợc tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai. 4. Trẻ em Việt Nam đợc ngời nớc ngoài nhận làm con nuôi. 5. Trẻ em là ngời nớc ngoài theo cha mẹ sang sinh sống và làm ăn lâu dài ở Việt Nam. 6. Trẻ em là ngời nớc ngoài đợc công dân Việt Nam nhận làm con nuôi. Câu 2 ( 4 điểm) 1) Điền vào chỗ trống những ý thích hợp: a.Hiến pháp làcơ bản của nhà nớc. b.Hiến pháp cópháp lí cao nhất c.Mọi văn bản pháp luật phảiphù hợp với hiến pháp. 2) Từ khi thành lập nớc đến nay, Nhà nớc ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 3) Trong các cách hiểu dới đây, cách hiểu nào đúng? Pháp luật cụ thể hoá đờng lối, chính sách của Đảng. Pháp luật là đờng lối, chính sách của Đảng. Pháp luật thể chế hoá đờng lối, chính sách của Đảng. Pháp luật phải phù hợp với đờng lối, chính sách của Đảng. Pháp luật có thể thay thế đờng lối, chính sách của Đảng. Câu 3 : (5,0 điểm) Phân biệt kỷ luật và pháp luật ? Cho ví dụ minh họa ? Câu 4: (3 điểm) Công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của Nhà nớc và lợi ích công cộng nh thế nào? Hãy nêu ít nhất 4 việc em có thể làm để góp phần bảo vệ tài sản nhà nớc, lợi ích công cộng. Câu5 ( 4 điểm ) Quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân là gì? Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo? Câu 6: (2,0 điểm) Anh A và chị B cùng là cán bộ trong 1 cơ quan nhà nớc. Do vô tình cả hai phát hiện ông C là cấp trên trực tiếp của họ đã có hành vi tham ô tài sản của Nhà nớc. Anh A rất muốn tố cáo sự việc trên nhng vì phải nuôi gia đình đông con nên đành im lặng. Còn chị B do bất bình nên đã làm đơn tố cáo ông C, chị đã bị ông C cho nghỉ việc. a.Em hãy nêu nhận xét về hành động của anh A và chị B? b.Trong trờng hợp này chị B phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. áp án môn GDCD Câu 1 (2,0 điểm) Các trờng hợp ( 2), (3), (6): trẻ em là công dân Việt Nam - Đúng cả 3 trờng hợp : 2điểm - Đúng 2 trờng hợp : 1.25 điểm - Đúng 1 trờng hợp : 0.5 điểm Câu 2.(4,0 điểm) 1) Học sinh điền đúng cụm từ chính xác, mỗi ô trống đạt 0,5 điểm. a.Đạo luật b.Hiệu lực c.Xây dựng, ban hành 2) Học sinh chọn phơng án đúng C) 4 .Cho 0,5