/4

DE THI HSG MON GDCD LOP 8 HUYEN NHU THANH

Upload: ViRUs.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 635|Tải về: 0

Kỳ thi học sinh giỏi câp huyện năm học 2009 – 2010 Môn Giáo dục công dân lớp 8: Thời gian làm bài 120 phút Câu 1 ( 2,0 điểm ) Xác định trờng hợp nào sau đây trẻ em là công dân Việt Nam ? 1. Trẻ em có cha mẹ là ngời nớc ngoài sinh ra ở Việt Nam. 2. Trẻ em khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân V

[Ẩn quảng cáo]