/4

ĐỀ THI HSG MÔN SỬ 9

Upload: SonNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 240|Tải về: 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN: LỊCH SỬ 9 THỜI GIAN: 150 Phút đề kiểm tra: Câu 1 Trình bày những nét về cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi? Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Phi sau khi giải phóng?( 4 điểm) Câu 2: Sự thành lập của nước CHND Trung Hoa? ( 2 điểm) Câu 3:Động

[Ẩn quảng cáo]