Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ THI HSG MÔN SỬ 9

Lượt xem:115|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN MÔN: LỊCH SỬ 9 THỜI GIAN: 150 Phút đề kiểm tra: Câu 1 Trình bày những nét về cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi? Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Phi sau khi giải phóng?( 4 điểm) Câu 2: Sự thành lập của nước CHND Trung Hoa? ( 2 điểm) Câu 3:Động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước ở VN cuối thế kỉ XIX mạnh dạn đề ra cải cách? Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?( 3 điểm) Câu 4: Hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động , cơ hội và thách thức của ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay? (3,5điểm) Câu 5: Đánh giá của em về phong trào Cần Vương? Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở Thanh Hóa trong phong trào Cần Vương? (3,5điểm) Câu 6: Nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, châu Phi, châu Mĩ La Tinh từ sau năm 1945 và sự kiện tiêu biểu của mỗi giai đoạn. ( 4 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1 Trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi? Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Phi sau khi giải phóng? * Những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập: (2điểm) Từ đầu những năm 50 thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở châu Phi, trước hết ở Bắc Phi, với các mốc chính: - 1952 – 1960 : các nước Ai Cập, Angiêri, Tuynidi, Marốc và Xuđăng giành được độc lập. - 1960 : Năm châu Phi với 17 nước được trao trả độc lập. - 1975 : Môdămbích và Ănggôla-thuộc địa của Bồ Đào Nha–tuyên bố độc lập sau nhiều đầu tranh vũ trang. - 1980 – 1994 : chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai) đã lần lượt được xóa bỏ ở Nam Rôđêdia năm 1980 (nay là Dimbabuê), Namibia 1990 và Cộng hòa Nam Phi 1994 với người chiến sĩ da đen nổi tiếng N. Manđêla. * Tình hình phát triển kinh tế - xã hội:(2 điểm) - Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi đã thu được một số thành tích, nhưng nhìn chung châu Phi vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo đói và không ổn định do những hậu quả nặng nề của chế độ thuộc địa, những mâu thuẫn và xung đột vể sắc tộc, tôn giáo. 29 nước châu Phi thuộc 43 nước nghèo nhất thế giới. - Để giúp nhau khắc phục những khó khăn về chính trị, các nước châu Phi đã thành lập nhiều tổchức liên kết khu vực, tiêu biểu là Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) vào năm 1963, từ năm 2002 đổi tên thành Liên minh châu Phi (AU) theo mô hì nh của Liên minh châu Âu EU. Câu 2: Sự thành lập của nước CHND Trung Hoa? * Sự thành lập: Sau khi giành thắng lợi trong cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng -Đảng cộng sản(1946-1949), cách mạng Trung Quốc thành công. Ngày 1.10.1949 quảng trường Thiên An Môn Chủ tịch Mao Trạch Đông đã tuyên bố nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. ( 1 điểm) * Ý nghĩa: ( 1 điểm) - Trong nước: + Cách mạng DĐCS Trung Quốc hoàn thành, chấm dứt ách ĐQ-PK. + Mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng CNXH. - Quốc tế: + Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới. + Hệ thống CNXH nối liền từ Âu sang Á. Câu 3:Động cơ chính khiến các sĩ phu yêu nước ở VN cuối thế kỉ XIX mạnh dạn đề ra cải cách? Lí do cơ bản nào làm cho các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX không thực hiện được? * Động cơ: ( 1,5 điểm) - Đất nước ngày càng nguy khốn: kẻ thù xâm lược; kinh tế sa sút, lạc hậu.(0,5) - Lòng yêu nước thương dân ( 0,5) - Một số sĩ phu y/nc chịu ảnh hưởng của văn minh phương Tây và P, muốn nước nhà giàu mạnh có thể đương đầu với kẻ xâm lược . ( 0,5) * Lí do cơ bản: ( 1,5 điểm) - Các đề nghị cải cách mang tính rời rạc lẻ tẻ. ( 0,5) - Chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong; chưa động chạm đến các vấn đề cơ bản của thời đại; giải quyết mâu thuẫn dân tộc và mâu