/5

Đề thi HSG môn Toán vòng huyện 2009-2010

Upload: VoKhanhTay.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 346|Tải về: 1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN BẬC THCS NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TOÁN LỚP 9 Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Bài 1 : ( 4 điểm) Cho biểu thức :  a, Rút gọn A b, Tính giá trị nhỏ nhất của A c, Tìm x để biểu thức  nhận g

[Ẩn quảng cáo]