/2

Đề thi HSG Ngư văn 8

Upload: ChangBom.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 482|Tải về: 4

Đề thi HSG đầu và giữa cấp năm 2007-2008 Môn: Ngữ văn 8 Thời gian:---------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Trình bày hiểu biết của em về tác giả Tố HữuCâu 2: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố có sử dụng câu ghép, câu cầu khiến.Câu 3: Phân tích đoạn trích sau trong bài “Hịch tướng sĩ ” của Trần Quốc Tuấn: “ Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sĩ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà vơ bạc vàng, để vét của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà...