/3

Đề thi HSG Ngữ văn 8 cấp huyện

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1884|Tải về: 6

UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 – 2012 ----------------- Khóa ngày 06/11/2011ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN LỚP 8Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)A. VĂN – TIẾNG VIỆT (6 điểm):Câu 1: (2,0 điểm)Qua ba văn bản truyện ký Việt N

[Ẩn quảng cáo]