/1

DE THI HSG QUOC GIA MON DIA LY 12 NAM 2011

Upload: PhamQuynhHoa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 350|Tải về: 0

ĐỀ THI HSG MÔN ĐIA LÝ 12 QUỐC GIA NĂM 2011 KHÓA THI: 11/1/2011 THỜI GIAN: 180 PHÚT Câu 1: (3điểm) a). Tại sao các hoang mạc và bán hoang mạc thường phân bố ở khu vực từ 20 độ đến 40 độ vĩ Bắc và Nam. b). Giải thích tại sao cán cân bức xạ Mặt trời trung bình năm của mặt đất giảm dần từ Xích đạo về

[Ẩn quảng cáo]