Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/132

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

de thi hsg sinh Hot

Đề 90 Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức . a) Tìm các giá trị của x để . b) Chứng minh rằng với mọi x thoả mãn . Bài 2: (5,0 điểm). Giải các phương trình: 3x2 + 4x + 10 = 2 Giải hệ phương trình sau: Bài 3: (3,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh rằng: . Bài 4: (6,0 điểm). 1) Cho hai đường tròn (C1) và (C2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm T. Hai đường tròn này nằm trong đường tròn (C3) và tiếp xúc với (C3) tương ứng tại M và N. Tiếp tuyến chung tại T của (C1) và (C2) cắt (C3) tại P. PM cắt đường tròn (C1) tại diểm thứ hai A và MN cắt (C1) tại điểm th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:96|Tải về:0|Số trang:132

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: