/132

de thi hsg sinh Hot

Upload: NguyenTrongNhan.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 345|Tải về: 0

Đề 90 Bài 1: (4,0 điểm). Cho biểu thức . a) Tìm các giá trị của x để . b) Chứng minh rằng với mọi x thoả mãn . Bài 2: (5,0 điểm). Giải các phương trình: 3x2 + 4x + 10 = 2 Giải hệ phương trình sau: Bài 3: (3,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực

[Ẩn quảng cáo]