/1

Đề thi HSG Sinh - Tỉnh Sóc Trăng ... 2008 - 2009

Upload: AnhTuan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 209|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 ---oOo--- -------///------- Đề chính thức Môn: Sinh học - Lớp 12 (Thời gian 180 phút, không kể phát đề) _____________ Đề thi này có một trang Câu 1: (3,0 điểm) Trình bày vai trò của prôtêin trong cấu trúc di t

[Ẩn quảng cáo]