/40

ĐÊ THI HSG SU 9 CAP HUYEN,TINH CAC NAM

Upload: TocNgan.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 459|Tải về: 0

CÂU HỎI THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN, TỈNH MÔN SỬ QUA CÁC NĂM * Vòng tỉnh 2005-2006: Lịch sử Việt Nam (14 điểm) Câu 1: Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình cách mạng Việt nam từ năm 1930 đến năm 1945. hãy phân tích một sự kiện tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử trong

[Ẩn quảng cáo]