/1

De thi HSG Tin hoc tinh Nam Dinh 2011 2012

Upload: HaXuanKy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 362|Tải về: 4

Sở giáo dục đào tạo Nam Định Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2011 – 2012 Môn Tin học Thời gian làm bài 150 phút  Bài 1. Giá trị biểu thức (6 điểm) Cho một xâu chỉ chứa các kí tự: chữ số, dấu cộng, dấu trừ, thể hiện một biểu thức số học. Yêu cầu tính giá trị của biểu thức đã cho. Biết xâu biểu

[Ẩn quảng cáo]