/5

Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Long

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 131|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT VĨNH LONG NĂM HỌC 2009 – 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : SINH HỌC THỜI GIAN LÀM BÀI : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 13 – 12 – 2009 (Đề thi gồm có 2 trang, 20 câu, mỗi câu 1,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm) : Phân biệt các khái niệm : hóa tự dưỡng, quang tự dưỡng, hóa dị dưỡng và quang dị dưỡng. Câu 2 (1,0 điểm) : Trong tế bào có những loại ARN nào? Trong đó, loại ARN nào có thời gian tồn tại ngắn nhất? Giải thích? Câu 3 (1,0 điểm) : Ở người, bệnh rối loạn chuyển hóa là gì? Nêu một ví dụ và giải thích? Câu 4 (1,0 điểm) : Trình bày chức năng của loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật và loại bào quan chỉ có ở tế bào động vật. Câu 5 (1,0 điểm) : Nêu những điểm giống nhau và những điểm khác nhau giữa hô hấp hiếu khí của vi sinh vật nhân thực và vi sinh vật nhân sơ. Câu 6 (1,0 điểm) : Ở virut, người ta tiến hành lai 2 chủng như sau : - Lấy ARN của chủng A trộn với prôtêin của chủng B thì chúng tự lắp ráp thành virut lai I. - Lấy ARN của chủng B trộn với prôtêin của chủng A thì chúng tự lắp ráp thành virut lai II. Sau đó nhiễm các virut lai I và II vào các cây thuốc lá khác nhau, chúng đã gây các vết tổn thương khác nhau và khi phân lập đã thu được chủng virut A và chủng virut B. Virut lai I đã sinh ra chủng virut A hay B? Giải thích? Câu 7 (1,0 điểm) : Tại sao khi trồng các cây họ đậu người ta không bón hoặc bón rất ít phân đạm? Câu 8 (1,0 điểm) : Phương trình tổng quát của hô hấp từ nguyên liệu hữu cơ là Glixêrin như sau C3H8O3 + O2 → CO2 + H2O + năng lượng a. Hệ số hô hấp của Glixêrin là bao nhiêu? b. Hãy cho biết ý nghĩa của hệ số hô hấp. Câu 9 (1,0 điểm) : Có 1000 tế bào mẹ hạt phấn giảm phân tạo ra các hạt phấn và 50 tế bào sinh noãn giảm phân tạo ra các túi phôi. Nếu các hạt phấn đều có khả năng thụ phấn và tất cả các trứng sinh ra đều được thụ tinh thì tối đa có thể sinh ra bao nhiêu hợp tử? Giải thích? Câu 10 (1,0 điểm) : Bò và thỏ đều sử dụng nguồn thức ăn từ thực vật. Nêu những điểm giống nhau và những điểm khác nhau về quá trình tiêu hóa xenlulôzơ giữa bò và thỏ. Câu 11 (1,0 điểm) : Trình bày quá trình vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào đến cơ quan hô hấp ở động vật. Câu 12 (1,0 điểm) : Tại sao ở người nữ khi mang thai sẽ không có trứng chín và rụng? Câu 13 (1,0 điểm) : Sự sinh sản hữu tính có đặc điểm gì ưu việt hơn sinh sản vô tính? - Trang 1- Câu 14 (1,0 điểm) : Quan sát sơ đồ sau đây và cho biết : a. Vị trí 1 và vị trí 2 là bộ những bộ ba có trình tự nuclêôtit như thế nào? b. Quá trình 3 và quá trình 4 là những quá trình gì? Gọi tên của cấu trúc sinh ra sau mỗi quá trình. Câu 15 (1,0 điểm) : Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n = 8. a. Theo lí thuyết, ở ruồi giấm cái có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba kép về bộ NST? b. Nếu trên mỗi cặp NST tương đồng xét 1 cặp gen dị hợp thì theo lí thuyết, ở ruồi giấm cái có thể hình thành bao nhiêu loại thể ba có kiểu gen khác nhau. Câu 16 (1,0 điểm) : Trình bày 2 quy trình khác nhau cùng tạo ra thể song nhị bội ở thực vật. Câu 17 (1,0 điểm) : Khi tiến hành phép lai giữa một nòi chim lông trắng với một nòi chim lông xám người ta đã thu được F1 100% chim lông trắng. Khi cho chim lông trắng F1 tạp giao thì F2 có 67 con lông trắng và 15 con lông xám. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng màu sắc lông chim và kiểu gen của 2 nòi đem lai. Câu 18