Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐÊ THI HSG TOAN 6 CAP HUYEN CUC HAY

Lượt xem:180|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng GD - ĐT Cẩm Xuyên Trường THCS Cẩm Duệ ((((( Số 6 Đề khảo sát HSG Năm 2011 Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút  Đề ra Bài 1. Thực hiện phép tính: Bài 2. Tìm x biết a) b) Bài 3. Chứng tỏ rằng Bài 4. Thực hiện phép tính  Bài 5. Cùng một công việc nếu mỗi người làm riêng thì ba người A, B, C hoàn thành công việc trong thời gian lần lượt là 6 giờ, 8 giờ và 12 giờ. Hai người B và C làm chung trong 2 giờ, sau đó người C chuyển đi làm việc khác, A cùng với B tiếp tục công việc cho đến lúc hoàn thành. Hỏi A làm trong mấy giờ? Bài 6. Chứng minh rằng (n + 10). (n + 15) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n Phòng GD - ĐT Cẩm Xuyên Trường THCS Cẩm Duệ ((((( Đề khảo sát HSG Năm 2011 Môn: Toán 6 Thời gian: 90 phút  Đề ra Bài 1. Thực hiện phép tính: Bài 2. Tìm x biết a) b) Bài 3. Chứng tỏ rằng Bài 4. Thực hiện phép tính  Bài 5. Cùng một công việc nếu mỗi người làm riêng thì ba người A, B, C hoàn thành công việc trong thời gian lần lượt là 6 giờ, 8 giờ và 12 giờ. Hai người B và C làm chung trong 2 giờ, sau đó người C chuyển đi làm việc khác, A cùng với B tiếp tục công việc cho đến lúc hoàn thành. Hỏi A làm trong mấy giờ? Bài 6. Chứng minh rằng (n + 10). (n + 15) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n