Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi HSG Toán 9 vòng 2

Lượt xem:219|Tải về:2|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng giáo dục Bình xuyên Kỳ thi học sinh giỏi THCS Vòng 2 năm học 2006-2007 ------------------------- Đề thi học sinh giỏi lớp 9 Môn: Toán. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) -----------------------------   Câu 1: (Không dùng máy tính) Cho biểu thức: A = Rút gọn rồi tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên. Câu 2: (Không dùng máy tính). Hãy so sánh hai số sau đây: x = và y = Câu3: Cho hệ phương trình: x- my = 2 - 2m mx + y = 1 + 3m (I) với m là tham số. 1, Giải hệ (I) khi m = 1 2, Gọi (x0, y0) là nghiệm của hệ (I). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = x02 + y02 - 2 x0 khi m thay đổi. Câu 4: Cho tứ giác lồi ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, P, Q sao cho AM = BN = CP = DQ. Chứng minh rằng: 1, Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác MNPQ là hình vuông. 2, Nếu tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD là hình vuông. Câu 5: Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh bất đẳng thức sau: ab +bc + ca Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Phòng giáo dục Bình xuyên Kỳ thi học sinh giỏi THCS Vòng 2 năm học 2006-2007 ------------------------- Hướng dẫn chấm thi Môn: Toán. -----------------------------   Câu ý Nội dung Điểm  1  A = = Điều kiện4 Trường hợp 1: Nếu -2 ≤ 0