Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi hsg văn 6 cấp huyện

Lượt xem:1389|Tải về:16|Số trang:9 | Ngày upload:18/07/2013

Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Phòng giáo dục vĩnh lộc ---------------- đề thi học sinh giỏi cấp huyện Môn Ngữ văn - Lớp 6 ( Thời gian làm bài 150 phút ) --------------- Bài 1 Cho đoạn văn: “ Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạch ra, cặp mắt nảy lửa ghì lên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn Dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nêt nhu mì, ai gọi vâng vâng dạ dạ”. ( Vượt thác - Vô Quảng) 1 - Hãy thực hiện các yêu cầu sau bằng cách khoanh tròn vào phương án đúng. a. Đoạn văn trên có bao nhiêu phép so sánh? A. 2 phép C. 4 phép B. 3 phép D. 5 phép b. Có bao nhiêu cụm danh từ: A. 3 cụm C. 5 cụm B. 4 cụm D. 6 cụm 2 - Nêu giá trị biểu cảm của các phép so sánh trong đoạn văn trên bằng cách điền vào chỗ có dấu( ....) a. So sánh những động tác thả sào, rút sào nhanh như cắt nhằm............................ ..................................................................................................................................... b. So sánh Dượng Hương Thư như pho tượng đồng đúc nhằm............................... ..................................................................................................................................... c. So sánh Dượng Hương Thư với cặp mắt nảy lửa giống như một hiệp sĩ của trường sơn oai linh hùng vĩ nhằm................................................................................ ..................................................................................................................................... d. So sánh nhân vật lúc vượt thác với lúc ở nhà nhằm............................................ ..................................................................................................................................... e. Các phép so sánh trên đã thể hiện được thái độ tình cảm của tác giả đối với nhân vật là.................................................................................................................... Bài 2 Trong câu: “ Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn”. a. Đâu là bộ phận vị ngữ? A. Trắng hơn C.Trôi nhẹ nhàng hơn B. Xốp hơn D. Trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn b. Có mấy cụm tính từ? A. 1 cụm C. 3 cụm B. 2 cụm D. 4 cụm Bài 3 Từ nào dưới đây là tính từ? Đánh dấu “ X” vào ô trống em thấy đúng: Tác hại Tai hại Tai hoạ Hiểm hoạ Bài 4 Đọc câu sau: “ Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết.” Và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào phương án đúng: a. Vị ngữ có cấu tạo như thế nào? A. Động từ. C. Tính từ B. Cụm động từ D. Cụm tính từ b. Câu có mấy vị ngữ? A. 1 vị ngữ C. 3 vị ngữ B. 2 vị ngữ D. 4 vị ngữ c. Từ nào có thể thay thế cho từ nhú lên: A. Nổi lên C. Tiến lên B. Nhô lên D. Chồi lên Bài 5 Nối 2 cột