Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

de thi khao sat dau nam Tieng Anh 8,9 co keys

Phòng GD-ĐT Lộc Hà ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012Môn: Tiếng Anh 9 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên: ....., Lớp 9..... I. Tìm từ có phần được gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại. (Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C hoặc D)1. A. good B. food C. cook D. took2. A. mind B. window C. find D. tidy3. A. grow B. open C. officer D. moment4. A. vacation B. restaurant C. lake D. information5. A. baked B. stopped C. watched D. visitedII. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn tất các câu sau. ( Gạch chân từ được chọn )1. How far ( is/ are/ was/ were ) it from Ha Noi to Ho Chi Minh City? 2.. Every day Mr. Tuan ( worked/ work / is working/ works ) in the fields from 6 am to 4 pm..3.Ba ( was playing/ played/ is...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:398|Tải về:3|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: