/3

de thi ki 2 gdcd 9 co ma tran

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 331|Tải về: 5

II. THIẾT LẬP MA TRẬN : Møc ®é Chñ ®Ò Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng  TN TL TN TL TN TL  1. Quyền tự do kinh doanh.và nghĩa vụ đóng thuế. Câu 2 Hành vi vi phạm về kinhdoanh  Câu1Khái niệm, nhà nước quy định những mức thuế Câu 3Xử lí tình huống  Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:% Số câu 1 Sốđiểm0.5 :TL5%  Số câu :1 Sốđiểm2:20% Số câu : 1 Sốđiểm:1:10% 3 câu 4.5đ:40,5% 2.Quyền và nghĩa vụ của công dân tronghôn nhân Câu 1Quyđịnh của pháp luật về hôn nhân    Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:% Số câu 1 Sốđiểm0.5: 5%   1câu 0.5đ 5% 3.Quyền tham gia quản lí NN và Xh của công dân Câu 4 Nhận biết về quyền tham gia quản lí nhà nước    Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:% Sốcâu:1 Sốđiểm0.5: 5%   1 câu 0.5đ 5% 4.Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân  C3,7 Hiểu về các hành vi vi phạm pháp luật   Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:%  Số câu :2 Sốđ 1,5:15%  2câu ,15đ. 15% 5.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Câu5 biết về biểu hiện của quyền và nghĩa vụ lao động   Câu 2Hiểu,liên hệ bản thân  Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:% Sốcâu:1 Sốđiểm:0.55%   Số câu :1 Sốđiểm:3: 30% 3câu 3.5đ 35% 6.Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc  Câu 6 Hiểu nghĩa vụ của công dân   Số câu: Số điểm:Tỉ lệ:%  Sốcâu:1 Sốđiểm0.5:5%  1 câu 0.5đ 5% Tổng số câu Số câu: Số điểm:Tỉ lệ: 4câu 2đ :20%  3câu 2đ:20% 1 câu 2 đ:20 %  2 câu 4 đ:40% 10 câu 10 đ:100%  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN KONPLÔNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBT-THCS MĂNG BÚT Độc lập-Tự do –Hạnh phúc ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN :GDCD :9 NĂM HỌC 2011-1012 THỜI GIAN :45phút I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất trong các từ câu1 đến câu6. Câu 1: Độ tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật là: Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên. Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên. Câu 2: Hành vi nào sau đây là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? Kê khai đúng số vốn. Kinh doanh đúng những mặt hàng ghi trong giấy phép. Nộp thuế đúng quy định. Buôn bán hàng giả, hàng nhập nhập lậu. Câu 3: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi hành vi phạm tội của mình: Người từ đủ 14 tuổi trở lên. C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên. Người từ đủ 16 tuổi trở lên. D. Không phân biệt độ tuổi. Câu 4: Quyền nào sau đây là quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội? Quyền tự do tín ngưỡng. B.Quyền tự do kinh doanh. C. Quyền lao động. D.Quyền bầu cử đại biểu Quốc hộiHội đồng nhân dân các cấp. Câu 5: Hãy xác định hành vi vi phạm Luật lao động của người sử dụng lao động: Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động. Trả lương không đúng theo hợp đồng. Đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Mua bảo hiểm y tế cho người lao động. Câu6: Đối với mỗi công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện khi nào? A. Tổ quốc thực sự lâm nguy B. Tổ