/3

de thi ki 2 gdcd 9 co ma tran

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 532|Tải về: 8

II. THIẾT LẬP MA TRẬN : Møc ®é Chñ ®Ò Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng   TN TL TN TL TN TL   1. Quyền tự do kinh doanh.và nghĩa vụ đóng thuế. Câu 2 Hành vi vi phạm về kinhdoanh   Câu1Khái niệm, nhà nước quy định những mức thuế  Câu 3Xử lí tình huống   Số câu: Số điểm:Tỉ

[Ẩn quảng cáo]