/3

de thi kiem tra giua hoc ki I toan 7

Upload: AnhThu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 168|Tải về: 0

Trường THCS Thọ vực Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì I Năm học 2009-2010  Môn toán : Lớp 7 (Thời gian làm bài 90 phút) Họ và tên......................................................................................Lớp 7................................ Số báo danh Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách   Điểm bằng số Điểm bằng chữ Giám khảo Số phách   Bài 1( 2 điểm) : Hãy chọn đáp án đúng. Kết quả của phép tính 46.43.24 bằng : A. 413 B. 48 C. 29 D.222 Kết quả của phép tính 92:94 bằng : A. 9-2 B. 38 C.32 D.3-2 Kết quả của ; x có giá trị là : A. 3 B .  C.  và 3 Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c và a b, b c khi đó : c a B. a // b C. a//c Bài 2 ( 2 điểm). Các khẳng định sau đúng hay sai : Hai đường thẳng phân biệt thì luôn song song với nhau. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc với nhau. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau. Cho diểm M nằm ngoài đường thẳng a thì chỉ có 1 dường thẳng song song với đường thẳng a Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Bài 3 ( 2 điểm ): Thực hiện phép tính a.  b.  Bài 4 ( 2 điểm ) a. Tìm x biết : ( x b. Tìm x , y , z biết :  và z + y - x = 54 Bài 5 ( 2 điểm ). Cho hình vẽ, biết BO // EF, góc B = 1100, góc D = 1360. Vẽ đường thẳng xy đi qua I và song song với BO. E F Chứng minh : xy // EF. B O 1360 Tính số đo góc OIE. 1100 I ================================= Bài làm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... . ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................