/3

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II_TIẾNG VIỆT LỚP 4

Upload: NaDai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 314|Tải về: 8

Trường :………………………. Họ và tên:…………………………… Lớp :………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI 4 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN - Người coi kiểm tra: - Người chấm:   I/ ĐỌC THẦM (5đ) Đọc thầm bài “Khuất phục tên cướp biển” (SGK TV4-Tập 2- trang 66/67) Câu 1:Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng: 1/ Câu chuyện kể lại cuộc đối đầu giữa hai nhân vật nào? a. Tên chúa tàu và ông chủ quán trọ. b. Tên chúa tàu và bác sĩ Ly. c. Bác sĩ Ly và ông chủ quán trọ 2/ Tên chúa tàu có tính cách như thế nào? a. Hiền từ, điềm đạm. b. Nanh ác, hung hăng như con ác thú. c. Nổi tiếng nhân từ. Câu 2: Vì sao bác sĩ Ly khuất phục được tên cướp biển? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 3: Ở đoạn 1,câu nào là câu kể Ai làm gì? tả lại hình ảnh dữ tợn của tên chúa tàu? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 4: Cặp câu nào trong bài khắc họa hai hình ảnh đối nghịch nhau của bác sĩ Ly và tên cướp biển? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 5: Cho các từ ngữ: dũng cảm, hi sinh, tấm gương , giàu nghị lực. Điền vào chỗ trống sao cho thích hợp: Chú An là một chiến sĩ…………………….…..……và……………..…… Chú đã………………nhưng ……...….sáng của chú còn mãi trong lòng mọi người. II/ CHÍNH TẢ (5đ) Viết bài “Sầu riêng” (Từ Hoa sầu riêng…tháng năm ta.) – (SGK TV4 tập 2-Tr 34) ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. III/ TẬP LÀM VĂN (5đ) Tả một cây hoa hoặc một cây ăn quả mà em thích. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT KHỐI 4 ---------------------- I/ ĐỌC THẦM (5đ) Câu 1: (1đ) - Mỗi ý đúng được 0,5đ 1 - ý b 2 - ý b Câu 2: (1đ) Vì bác sĩ Ly bình tĩnh và cương quyết bảo vệ lẽ phải. Câu 3: (1đ) Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ. Câu 4: (1đ) - Cặp câu cần tìm là Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Câu 5: (1đ) - Mỗi từ điền đúng được 0,25 đ Thứ tự các từ ngữ: Dũng cảm, giàu nghị lực, hy sinh, tấm gương II/ CHÍNH TẢ (5đ) - Viết đúng, đẹp, rõ ràng được 5đ - Sai một lỗi trừ 0,5đ III/ TẬP LÀM VĂN (5đ) - Trình bày đủ 3 phần của bài văn .(1đ) - Giới thiệu được cây định tả.(1đ) - Tả bao quát từng bộ phận của cây.(2,5 đ) - Nêu ích lợi,cảm nghĩ của mình.(0,5đ)