/3

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II_TIẾNG VIỆT LỚP 4

Upload: NaDai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 460|Tải về: 8

Trường :………………………. Họ và tên:…………………………… Lớp :………………………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI 4 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN - Người coi kiểm tra: - Người chấm:   I/ ĐỌC THẦM (5đ) Đọc thầm bài “Khuất phục tên cướp biển” (SGK TV4-Tập 2-

[Ẩn quảng cáo]