/2

de thi lai lop 10

Upload: MiuDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 104|Tải về: 0

SỞ GD – ĐT SƠN LATRƯỜNG THPT MƯỜNG LA ĐỀ THI LẠIMÔN THI: HÓA HỌC 10(Thời gian làm bài: 45’ (không kể thời gian giao đề)Họ và tên HS:……………………………………Lớp:……….CÂU HỎICâu 1: (5điểm) Hoàn thành các phương trình trong sơ đồ chuyển hóa sau:S  H2S  S  SO2  H2SO4  SO2 Câu 2: (4điểm) Cho 2,4g Mg tác dụng với axit H2SO4 loãng, dư. a/ Viết pthh.b/ Tính thể tích khí sinh ra ở đktc. Biết Mg=24.Câu 3: (1điểm) Cho phản ứng: (1) Fe (bột) + HCl (1M) FeCl2 + H2 (2) Fe (hạt) + HCl(1M)  FeCl2 + H2 Tốc độ phản ứng nào lớn hơn. Tại sao?(HẾT)(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCâu 1: (Mỗi phương trình đúng được 1 điểm)1. S + H2  H2S 2. H2S + 1/2O2 (thiếu)  S + H2OHoặc 2H2S + SO2  3S + 2H2O3. S + O2  SO2 4. SO2 +...