/5

đề thi lớp 5 cuối học kì 2

Upload: HeoEm.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 380|Tải về: 7

Họ và tên :………………………………………………………… đề lẻ Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Chữ số 6 trong số thập phân 128,0653 có giá trị là: A. 3 B. C. D. 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 3m35dm3 = ………..dm3 A. 35 B. 305 C. 30050 D. 3005 3. Thể tích hình lập phương có cạnh 5 dm là: A25 B. 50dm C. 100dm3 D. 125dm3 4          Hình vẽ bên , diện tích phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông? A.6% B.80% C. 37,5% D. 50% Phần II. 1. Đặt tính rồi tính: 3giờ 25 phút + 5 giờ 46 phút 2 năm 4 tháng 5 …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ……………………………………. …… …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ………………………………………… Câu 127: Một ca nô đi ngược dòng từ B đến A sau 1 giờ 30 phút thì ca nô đến A. Tính vận tốc ca nô trên mặt nước yên lặng. Biết rằng quãng đường sông từ A đến B dài 60 km, vận tốc dòng chảy là 4km/giờ. Bài giải ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiếng Việt Câu 1: Để thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng :  A.Cặp quan hệ từ B.Quan hệ từ C.Câu A và B đúng. D.Câu A và B sai. Câu 2: B́nh ............ học giỏi môn toán ............ bạn ấy c̣n học giỏi môn Tiếng Việt.ọn cặp quan hệ từ thích hợp cho câu trên.  A.nếu .......... thì .......... B.tuy ......... nhưng ..........  C.không những ......... mà ........... D.Vì ......... nên .......... Câu 3: "Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra."các vế câu được nối với nhau bằng những từ ngữ nào.  A.lại ........ ra B.xe ....... nhà C.đậu ........ vọng D.vừa ....... đă Câu 4: Ḍng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "an ninh" ?  A.Không có thiên tai và thiệt hại.  B.Không có chiến tranh và thiên tai.  C.Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.  D.Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội. Câu 5: Cụm từ nào liên quan đến việc giữ gìn trật tự an ninh ?  A.Tòa án B.Quốc tế C.Quốc gia D.Tất cả đều đúng. Câu 6: Ḍng nào sau đây sử dụng cặp từ hô ứng sai.  A.Kẻ nào gieo gió, kẻ đó ắt gặp bão.  B.Trời vừa tối, khung cảnh làng quê đã trở nên vắng lặng.  C.Trời vừa mưa to, mực nước sông vừa dâng cao.  D.Trời vừa hửng sáng, mẹ đã trở dậy nấu cơm. Câu 7: Cụm từ nào sau đây chỉ người thực hiện công việc bảo vệ trật tự, an ninh ?  A.Giáo viên B.Thẩm phán C.Bác sĩ D.Kiến trúc sư Câu 8: Chọn cặp từ quan hệ chỉ nguyên nhân - kết quả phù hợp với câu sau : ........... chủ nhật này đẹp trời .......... chúng ta sẽ đi cắm trại.  A.Nếu .......... thì B.Nếu như ........... thì C.Hễ .......... thì D.Tất cả đều đúng. Câu 9: Chọn cặp từ hô ứng thích hợp cho câu sau trên đường làng, trời ........ hửng sáng, tôi ........ nghe tiếng người í ới gọi nhau ra đồng làm việc.  A.bao nhiêu ......... bấy nhiêu B.nào ......... ấy  C.càng ......... càng D.chưa ......... đã Câu 10: Cho câu : "Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm Là người, tôi sẽ chết cho quê hương."có tất cả mấy cây ghép ?  A.4 B.1 C.3 D.2  Họ và tên :………………………………………………………… đề chẵn Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Chữ số 5 trong số thập phân 128,065 có giá trị là: A. 5 B. C.