/3

de thi lop 5 hoc ki 2 nam 2011-2012

Upload: TrongTinhTe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 161|Tải về: 0

Trường ………………….. Lớp: ……….. Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Địa lí 5 Thời gian: 60 phút  Điểm Lời phê của giáo viên Người coi:…………………… ………………………............ Người chấm:………………... ……………………………….   Câu 1: Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 1. Trê

[Ẩn quảng cáo]