Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi lop 5 hoc ki 2 nam 2011-2012

Lượt xem:85|Tải về:0|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Trường ………………….. Lớp: ……….. Họ và tên: ……………………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Địa lí 5 Thời gian: 60 phút Điểm Lời phê của giáo viên Người coi:…………………… ………………………............ Người chấm:………………... ……………………………….  Câu 1: Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 1. Trên Trái Đất có mấy châu lục? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 2. Châu lục nào có các mặt hàng công nghiệp: máy bay, ô tô, hàng điện tử ... nổi tiếng thế giới? A. Châu Âu B. Châu Mĩ C. Châu Phi D. Châu Nam Cực 3. Các nước láng giềng của Việt Nam là: A. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan. C. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia. D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 4. Châu Á tiếp giáp với các châu lục nào? A. Châu Âu và châu Mĩ B. Châu Mĩ và châu Phi C. Châu Mĩ và châu Đại Dương D. Châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương. Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...) sao cho đúng. Châu Á có số dân (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . châu thổ và sản xuất (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là chính. Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nóng ẩm. Câu 3: Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp. A B    a. Rộng 10 triệu km2 2. Châu Á   b. Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.   3. Châu Âu c. Chủ yếu là người da trắng.    d. Đa số là người da vàng.  Câu 4: Kể tên 4 đại dương trên Trái Đất? Châu Á tiếp giáp với các đại dương nào? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .