/7

DE THI MAY TINH BO TUI CAP HUYEN 09-10

Upload: AnnguyenNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 276|Tải về: 1

UBND H. TÂN PHÚ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KỲ THI VÒNG HUYỆN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CACIO NĂM HỌC 2009 - 2010 Lớp 9 (THCS) Ngày thi: 08/12/2009 Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) * Chú ý: Đề này

[Ẩn quảng cáo]