/12

ĐỀ THI: NGHIỆP VỤ 2 (Nghiên cứu Maketing và Quản trị Maketing) - PHẦN NGHIÊN CỨU MAKETING

Upload: QuynhNguyen.dokovn0|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 233|Tải về: 3

Chương I. . 1. Nghiên cứu Maketing là gì? Phân biệt giữa nghiên cứu Maketing và nghiên cứu thi trường.. 2. Phân tích tiến trình nghiên cứu Maketing.. 3. Phân biệt các loại nghiên cứu Maketing (mục đích, phạm vi áp dụng, nội dung và cho ví dụ minh họa).. 4. Các nguòn dữ liệu chính trong nghiên cứu Ma

[Ẩn quảng cáo]