/7

de thi olympic toan 6,7,8 nam hoc 2010-2011 co dap an

Upload: NhatThuNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 345|Tải về: 0

ĐỀ THI OLYMPIC NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TOÁN - LỚP 6 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1. a) Tìm x: 22x – 1 + 6.28 = 14.28 b) Tính: A = Câu 2. a) Cho S = 2010 + 20102 + 20103 + 20104 + ................+ 20102009+ 20102010. Chứng tỏ rằng S chia hết cho 2011. b) Tìm kết quả củ

[Ẩn quảng cáo]