/8

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (LẦN 4)

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 206|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT NHO QUAN C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN 4 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút.   Câu 1: Năng lượng khi đi vào hệ sinh thái sẽ: A. chuyển động theo dòng. B. được chuyển thành vòng tuần hoàn cùng với vật chất. C. bị dừng lại ở bậc dinh dưỡng cao nhất. D. tích tụ cao hơn ở bậc

[Ẩn quảng cáo]