/8

đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu

Upload: HaKhenh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 537|Tải về: 4

Liên trường THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 3/2011Thành phố Vũng Tàu Môn: SINH HỌC Mã đề thi: 132PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu1 đến câu 40)Câu 1: Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn tồn tại có thể là do:A. chưa đủ thời gian tiến hóa để CLTN có thể loại bỏ chúng.B. có

[Ẩn quảng cáo]