Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề thi thử ĐH trường THPT Vũng Tàu

Lượt xem:333|Tải về:2|Số trang:8 | Ngày upload:10/11/2012

Liên trường THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - 3/2011Thành phố Vũng Tàu Môn: SINH HỌC Mã đề thi: 132PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu1 đến câu 40)Câu 1: Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn tồn tại có thể là do:A. chưa đủ thời gian tiến hóa để CLTN có thể loại bỏ chúng.B. có thể chúng sẽ trở nên có ích trong tương lai nên không bị loại bỏ.C. chưa đủ thời gian tiến hóa để các yếu tố tự nhiên có thể loại bỏ chúng.D. vì chúng vô hại nên CLTN không cần phải loại bỏ.Câu 2: Câu nào dưới đây nói về nội dung của học thuyết Đacuyn là đúng nhất?A. Chỉ có các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.B. Những biến dị di truyền xuất hiện một cách...