/5

Đề thi thử Sinh THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Upload: AppleLee.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 182|Tải về: 1

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ....................................................................... Số báo danh: ............................................................................ Câu 1: Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A-T: A. 3. B. 4. C. 8. D. 7. Câu 2: Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể? A. Đột biến lệch bội. B. Độ