/6

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - THPT Nghèn - Hà Tĩnh

Upload: ThuyPham.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 105|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT NGHÈN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2011 - 2012  Tổ: TOÁN Môn: Toán  Mã đề: 121 Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề  I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 2) Tìm các giá trị của tham số để phương trình: có 3 nghiệm thực phân biệt. Câu 2 (3,0 điểm) 1) Giải phương trình . 2) Tính tích phân . 3) Cho hàm số , có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5. Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , , , vuông góc với mặt đáy và mặt bên tạo với mặt đáy một góc . Tính theo thể tích của khối chóp . II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2) 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu 4a (2,0 điểm). Trong không gian , cho đường thẳng và điểm . 1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với đường thẳng . 2) Cho điểm . Gọi là giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng . Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện . Câu 5a (1,0 điểm). Cho số phức . Tìm môđun của số phức . 2. Theo chương trình Nâng cao: Câu 4b (2,0 điểm). Trong không gian , cho điểm và đường thẳng . 1) Viết phương trình mặt cầu tâm và tiếp xúc với đường thẳng . 2) Viết phương trình mặt phẳng cắt 3 trục tọa độ lần lượt tại sao cho là trực tâm của tam giác. Câu 5b (1,0 điểm). Cho số phức . Tìm môđun của số phức . ……… Hết ……… Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:…………………… Số báo danh: …………… Lớp: …………………. Chữ kí của giám thị 1:……………………… Chữ kí của giám thị 2:……………………………... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 – 2102 Mã đề: 121 CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 1 (3,0 điểm) 1. (2,0 điểm)  a) Tập xác định: . 0,25  b) Sự biến thiên: + Chiều biến thiên: ; Hàm số đồng biến trên các khoảng và ; Hàm số nghịch biến trong khoảng . 0,5  + Hàm số đạt cực đại tại và ; Hàm số đạt cực tiểu tại và . 0,25  + Giới hạn: ; . 0,25  + Bảng biến thiên: Đồ thị 0,75  2. (1,0 điểm)  Xét phương trình (*). Ta có: (*) 0,25  (*) có 3 nghiệm thực phân biệt đường thẳng cắt (C) tại 3 điểm phân biệt. 0,25  0,5 Câu 2 (3,0 điểm) 1. (1,0 điểm)  Điều kiện: . Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương với phương trình 0,5   0,5  2. (1,0 điểm)  Đặt . Theo công thức tích phân từng phần, ta có: 0,5  . 0,5  3. (1,0 điểm)  Ta có: . Hệ số góc của tiếp tuyến bằng -5 0,25  0,25  . Tiếp tuyến và 0,5 Câu 3 (1,0 điểm) Góc giữa mặt bên (SBC) với mặt đáy là 0,5   0,25  Thể tích: 0,25 Câu 4a (2,0 điểm) 1. (1,0 điểm)  VTCP của d: là VTPT của mp(P). 0,5  Phương trình (P): . 0,5  2. (1,0 điểm)