/1

Đề thi Thực hành Tin học

Upload: HanVuGia.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 152|Tải về: 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2009 MÔN THI : TIN HỌC – THPT ( 105 Tiết) Đề thi chính thức THỜI GIAN : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Đề thi có 1 trang. Mã đề thi : 01 I-Dùng phần mềm WORD soạn thảo văn bản sau và định dạng như mẫu:(3 điểm) *Lưu văn bản theo đường dẫn :D:sbd..?....doc (Ví dụ: D:sbd328.doc) II-Dùng phần mềm EXCEL lập bảng tính sau : (7 điểm) TRUNG TÂM KTTH-HN DI LINH BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC  TT HỌ & TÊN H/S ĐIỂM LT ĐIỂM TH ĐIỂM TB KẾT QUẢ XẾP LOẠI TÊN HỌC SINH GHI CHÚ  1 HẢI 7 9            2 HÙNG 2 7            3 TÂN 9 9            4 TIẾN 7 8            5 MINH 6 5            6 BẠCH 5 2            7 TÙNG 6 7            8 LÂN 7 3            9 KIM 9 8                 YÊU CẦU     1. Tính cột điểm TB: = Điểm TH*2+Điểm LT chia tổng hệ số (giảm bớt số thập phân) - 1đ  2. Điền cột Kết quả: Nếu Điểm TB >= 5 thì Đậu ngược lại Hỏng - 1đ   3. Điền cột Xếp Loại: Nếu Điểm TB>=9 thì giỏi; Nếu Điểm TB>=7 thì Khá; Nếu Điểm TB>=5 thì TB  Ngược lại thì Yếu - 2đ    4. Điền cột Tên học sinh: Nếu H/S nào có Điểm TB lớn nhất thì điền tên học sinh tương ứng; ngược lại để trống - 2đ 5. Nhập liệu - đóng khung - định dạng như mẫu -không sai lỗi chính tả - 1đ   Hết (Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không được giải thích gì thêm)