/3

de thi tieng anh lop 5

Upload: HuyenPhuongDo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1189|Tải về: 48

Trường Tiểu Học KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NHÂN TIẾN NĂM HỌC 2011_2012 Môn: Tiếng Anh_ Lớp 5 Thời gian: 40 phútHọ và tên :…………………………. Lớp:. ……………Số báo danh:………Điểm(bằng số)Điểm(bằng chữ)( Học sinh làm bài ngay trên đề này )Question 1: Circle the odd one out(2,5pts)A. job B. nurse C. farmer D.

[Ẩn quảng cáo]