/4

De thi toan tuoi tho lop 5 tinh Nghe An

Upload: HangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1367|Tải về: 32

SỞ gd&đt NGHỆ AN đề thi olympic toán tuổi thơ cấp TỈNH - KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012 Đề thi Cá nhân Thời gian làm bài: 30 phút. Họ và tên : ................................................... Lớp : ............. Trường TH: .................... Điểm: ................ (Bằng chữ: .................................................) Bài số Nội dung Kết quả Điểm 1 Tính nhanh: 1,11+ 2,22 + 3,33 + 4,44 + 5,55 + 6,66 + 7,77 + 8,88 + 9,99  2 Hồng đố Hà: “Cho A là số tự nhiên chia hết cho 9 và là số có 2012 chữ số; B là tổng các chữ số của A; C là tổng các chữ số của B; D là tổng các chữ số của C. Cậu có biết D bằng bao nhiêu không ?” Hà suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Hà được không?  3 Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?  4 Buổi sáng bạn Hồng đi bộ từ nhà đến trường với vận tốc 6km/giờ. Buổi chiều tan học bạn Hồng đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 4km/giờ. Hỏi vận tốc trung bình trên cả quãng đường đi và về của bạn Hồng là bao nhiêu?  5 Một cửa hàng bán một cái quạt với giá 1 980 000 đồng, tính ra lãi 10% tiền vốn. Hỏi để lãi 10% giá bán thì cửa hàng phải bán cái quạt đó với giá bao nhiêu đồng?  6 Trong một đợt kiểm tra định kì cuối học kì 1, lớp 5A của trường tiểu học Hồng Hà có 30 học sinh. Trong đó có 24 bạn đạt điểm giỏi về môn Toán, 18 bạn đạt điểm giỏi môn Tiếng việt, có 2 học sinh không đạt điểm giỏi môn nào. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Tiếng việt?  7 Bạn Diễn hỏi bạn Châu sinh vào ngày nào, Châu đáp: “Tớ sinh năm 2001, khoảng thời gian từ ngày đầu năm đến ngày sinh của tớ gấp rưỡi khoảng thời gian từ ngày sinh của tớ đến ngày cuối năm”. Diễn mỉm cười; “nghe cậu nói tớ biết ngay ngày sinh của cậu!” Diễn nói nhỏ với Châu và Châu công nhận là đúng. Em có tính được bạn Châu sinh vào ngày tháng năm nào?  8 Tìm một số, biết rằng đem số đó cộng với 1, rồi nhân với 2, được bao nhiêu chia cho 3, rồi trừ đi 4 thì được 5.  9 Một người đi từ A đến B thì hết 5 giờ, một người khác đi từ B về A thì mất 7 giờ. Hỏi nếu hai người đó khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau thì sau bao lâu thì họ sẽ gặp nhau?  10 Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 7,7. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ 3 là 8,5. Trung bình công của số thứ nhất và số thứ 3 là 6,6. Tìm 3 số đó?  11 Ở một cái bể có hai vòi nước. Nếu để một mình vòi thứ nhất chảy vào bể thì sau 5 giờ bể sẽ đầy, vòi thứ hai tháo hết bể đầy nước sau 7 giờ. Nếu bể không có nước, mở hai vòi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu bể mới đầy?  12 Sân bóng đá của trường tiểu học Đoàn Kết là một hình chữ nhật, có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và diện tích là 540m2. Em hãy tính chu vi của sân bóng đó?  13 Cho tam giác ABC có số đo cạnh BC bằng 32 cm. Biết rằng nếu kếo dài đoạn BC thêm 4 cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 54 cm2. Hỏi tam giác ABC có diện tích bằng bao nhiêu?  14 Một người mang cam đi đổi lấy táo và xoài. Cứ 9 quả cam thì đổi được hai quả táo và một quả xoài, 5 quả táo thì đổi được 2 quả xoài. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả xoài. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam?  15 Tất cả học sinh khối lớp 5 trường tiểu học Thành Công tham gia chào cờ. Nếu xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 5 em, còn nếu xếp mỗi hàng 15 em thì cũng thừa 5 em nhưng ít đi 4 hàng. Hỏi khối lớp 5 có tất cả bao nhiêu học sinh?