/8

ĐỀ THI TOÁN +TV giữa HKII lớp 3

Upload: HaDuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 673|Tải về: 6

TRƯỜNG TH EAWY ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 Họ và tên:.............................................. Môn: Tiếng Việt – Lớp 3 Lớp : ............................................. Thời gian ……phút. Điểm  Lời phê của thầy cô giáo.  ĐọcTT Đọc hiểu Viết    I. ĐỌC HIỂU: (4 điểm) Đọc thầm bài : Ngày hội rừng xanh (SGK-TV3-Tập 2-Trang 62) * Đánh dấu x vào ô trống □ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Tìm các từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong khổ thơ thứ nhất: a. □ Cười, nói, hát. b. □ Nổi mõ, gọi, ngủ, đi. c. □ Múa, hát, diễn kịch. Câu 2: Trong khổ thơ thứ hai sự vật khác cùng tham gia ngày hội là : a. □ Tre, trúc thổi sáo, khe suối gảy đàn, cây thay áo. b. □ Sông, hồ, khe, suối. c. □ Nhà, cửa, sông, hồ. Câu 3: Trong khổ thơ thứ ba những con vật nào được nhân hóa ? a. □ Cào cào, vẹt. b. □ Chim vành khuyên. c. □ Công, khướu, kì nhông. Câu 4: Trong câu: “Ơ kìa anh cọn nước Đang chơi trò đu quay.” thuộc mẫu câu nào ? a. □ Ai là gì ? b. □ Ai làm gì ? c. □ Ai thế nào ? II. PHẦN VIẾT: (10 điểm) 1. Chính tả: (Nghe – viết)