/4

De thi toan violympic lop 3.doc

Upload: NhokbuonAnna.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 421|Tải về: 5

BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một số gấp lên ba lần rồi trừ đi 16 thì được kết quả là 8. Số đó là: 24 16 8 2 Câu 2: Biến đổi tổng 4 + 4 + 4 + 4 thành tích của hai thừa số ta được: 4 + 3 4 x 3 4 x 4 4 x 5 Câu 3: Một số chia cho 7 được thương là 8 và không dư. Lấy số đó chia cho 6 được

[Ẩn quảng cáo]