/17

Đề thi trắc nghiệm di truyền học người

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 266|Tải về: 2

Mã đề: 135   Câu 1. Chỉ số IQ là: A. chỉ số đánh giá sự di truyền trí năng B. chỉ số đánh giá khả năng di truyền số lượng gen cấu trúc hay gen điều hòa của sự thông minh C. chỉ số đánh giá sự di truyền của tính trạng số lượng ở ngườiD. chỉ số đánh giá chất lượng nảo bộ Câu 2. Ở người, mất đoạ

[Ẩn quảng cáo]