/15

Đề thi trắc nghiệm phần ứng dụng di truyền học

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 307|Tải về: 4

Mã đề: 155   Câu 1. Một tính trạng phụ thuộc vào tác động cộng gộp của 3 cặp gen không alen, phép lai nào thuộc các phép lai nào sau đây tạo ra ưu thế lai cao nhất? A. AAbbdd x aaBBDD B. AABBdd x aabbDD C. AABBBDD x aabbdd D. Tất cả các phép lai trong câu Câu 2. Hiện tượng xuất hiện ở

[Ẩn quảng cáo]