/15

Đề thi trắc nghiệm phần ứng dụng di truyền học

Upload: PhamNgocHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 144|Tải về: 1

Mã đề: 155   Câu 1. Một tính trạng phụ thuộc vào tác động cộng gộp của 3 cặp gen không alen, phép lai nào thuộc các phép lai nào sau đây tạo ra ưu thế lai cao nhất? A. AAbbdd x aaBBDD B. AABBdd x aabbDD C. AABBBDD x aabbdd D. Tất cả các phép lai trong câu Câu 2. Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ tiếp theo sau khi thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là: A. Có nhiều kiểu gen mới xuất hiện B. Có nhiều tính trạng xấu xuất hiện C. Tăng khả năng chống chịu của cây D. Năng suất cao hơn so với thế hệ trước Câu 3. Để tạo giống mới mang đặc điểm của cả hai loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được, người ta dùng công nghệ tế bào nào? A. Nuôi cấy hạt phấn B. Dung hợp tế bào trần C. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị D. Nuôi cấy tế bào Câu 4. Tế bào nhận ADN tái tổ hợp thường là: A. Tế bào động vật B. Tế bào vi khuẩn C. Tế bào người D. Tế bào thực vật Câu 5. Biến dị dòng tế bào xôma, được sử dụng: A. Trong việc tạo ra các giống cây trồng mới có các kiểu gen khác nhaucủa các giống ban đầu khác nhau B. Trong việc tạo ra giống cây trồng mới có kiểu gen giống nhau của cùng một giống ban đầu C. Trong việc tạo ra một giống cây trồng mới có các kiểu gen khác nhau của cùng một số giống ban đầu D. Trong việc tạo ra các giống cây trồng mới có các kiểu gen khác nhau của cùng một giống ban đầu Câu 6. Nguồn biến dị di truyền chính của quần thể là: A. Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do B. Sự sắp xếp lại các đột biến ở các thế hệ trước của quá trình tái tổ hợp C. Chỉ là biến dị tổ hợp không liên quan đến đột biến D. Các đột biến mới xuất hiện ở mỗi thế hệ Câu 7. Ý nào không đúng đối với vai trò của nhân giống vô tính trong ống ghiệm ở cây trồng? A. Tiết kiệm được diện tích sản xuất giống B. Tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn đáp ứng yêu cầu của sản xuất C. Bảo tồn một số nguòn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng D. Tạo ra giống mới Câu 8. Loại tính trạng nào sau đây ưu thế lai biểu hiện do tương tác cộng gộp của nhiều gen trội có lợi? A. Tính trạng do nhiều gen quy định B. Tính trạng do 1 gen quy định C. Tất cả các loại tính trạng ở sinh vật D. Tính trạng do gen quy định liên kết với một số gen khác Câu 9. Phép lai nào sau đây không phải là lai gần? A. Tự thụ phấn bắt buộc ở thực vật B. Giao phối cận huyết ở động vật C. Tự thụ phấn ở thực vật D. Cho lai giữa các cá thể bất kỳ Câu 10. Mức trần về năng suất của giống là: A. Năng suất tối đa trong điều kiện canh tác hoàn thiện nhất B. Mức năng suất mà giống không thể đạt được C. Năng suất cao nhất của giống trong mọi điều kiện canh tác D. Một năng suất nhất định của một kiểu gen nhất định Câu 11. Trong sản xuất người ta dùng tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết nhằm mục đích nào sau đây? A. Cũng cố và duy trì một tính trạng mong muốn B. Nâng cao năng suất của vật nuôi và cây trồng C. Tạo ra số cá thể nhiều hơn D. Tạo nguồn biến dị phong phú Câu 12. Để tạo được dòng thuần nhanh nhất người ta dùng công nghệ tế bào nào? A. Nuôi cấy hạt phấn B. Nuôi cấy tế bào C. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị D. Dung hợp tế bào trần Câu 13. Ý nào không đúng đói với vai trò của nhân bản vô tính ở động vật? A. Mở ra khả năng chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng B. Có triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng C. Tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người D. Để