/6

Đề thi trạng nguyen lớp 2-3-4-5

Upload: PhuongLien.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 451|Tải về: 1

1/-Tìm x, biết rằng x là một số khi chia cho 2,cho 3, cho 5, đều có số dư là 1 và: x Số đó là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cách tìm :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Ẩn quảng cáo]