/2

Đề thi tuyển chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 12

Upload: XunaHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 132|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN  QUẢNG NGÃI DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA Khóa ngày 18/12/2008   MÔN THI VẬT LÝ ( Đề có 02 trang ) Thời gian làm bài 180 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài 1 ( 4,0 điểm) Một nêm khối lượng M = 1kg có mặt AB dài 1m, góc nghiêng α = 300 có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang ( h1). Từ A thả nhẹ vật khối lượng m = 1kg kích thước không đáng kể trượt xuống mặt AB. Hệ số ma sát trượt giữa vật m và mặt AB là μ = 0,2. Lấy g = 10m/s2. a. Tính thời gian để vật m trượt đến B. b. Trong thời gian đó nêm đi được đoạn đường dài bao nhiêu? Bài 2 ( 4,0 điểm ) Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến đổi theo hai chu trình (hình vẽ 2) Chu trình 1: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1. Chu trình 2: 1 -> 5 -> 6 -> 4 -> 1. Chu trình nào có hiệu suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần. Bài 3 ( 4,0 điểm) Hai tụ điện phẳng không khí, giống nhau có điện dung C, khoảng cách giữa hai bản tụ là d. Người ta tích điện cho mỗi tụ với cùng hiệu điện thế không đổi U. Sau đó ngắt hai tụ khỏi nguồn rồi nối hai bản tụ bằng hai sợi dây dẫn để tạo thành mạch kín, khi đó trong mạch không có dòng điện. Đồng thời cho một bản của tụ điện thứ nhất chuyển động ra xa so với bản còn lại, một bản của tụ điện thứ hai chuyển động lại gần so với bản còn lại với cùng một vận tốc không đổi thì trong mạch có dòng điện cường độ I không đổi. a. Lập công thức tính vận tốc chuyển động của các bản tụ. b. Áp dụng bằng số : C = 2,5μF; U = 50V; d = 2cm; I = 5mA. Bài 4 (3,0 điểm) Cho một cơ hệ như hình vẽ ( h.3) gồm : một lò xo đàn hồi có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, hình trụ đặc đồng chất có khối lượng M, bán kính R có thể lăn không trượt trên mặt phẳng nằm ngang . Đưa hình trụ ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ . Cho momen quán tính của hình trụ đặc đồng chất là I = MR2. a. Chứng minh khối tâm của hình trụ dao động điều hòa. b. Tìm chu kỳ dao động. Bài 5 ( 3,0 điểm ) Cho một mạch dao động gồm một tụ điện phẳng điện dung Co và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ với chu kỳ To. Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt cực đại thì người ta điều chỉnh khoảng cách giữa các bản tụ điện, sao cho độ giảm của cường độ dòng điện trong mạch sau đó tỉ lệ với bình phương thời gian. Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu điều chỉnh, bỏ qua điện trở dây nối. Hỏi sau một khoảng thời gian t bằng bao nhiêu (tính theo To) kể từ lúc bắt đầu điều chỉnh thì cường độ dòng điện trong mạch bằng không ? Bài 6: (2,0 điểm). Trong phòng được chiếu sáng bởi một bóng đèn điện dây tóc treo trên trần nhà. Hãy xác định trong hai thấu kính hội tụ, thấu kính nào có độ tụ lớn hơn. Nêu rõ cách làm. Chú ý rằng không cần phải dùng thêm bất kỳ dụng cụ quang học nào. -------------------------------------------- Hết ./. -----------------------------------------------