/2

Đề thi tuyển chọn HSG cấp tỉnh môn Vật lí 12

Upload: XunaHan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 313|Tải về: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN  QUẢNG NGÃI DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA Khóa ngày 18/12/2008   MÔN THI VẬT LÝ ( Đề có 02 trang ) Thời gian làm bài 1

[Ẩn quảng cáo]