/1

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Marie Curie

Upload: NguyenDucAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 883|Tải về: 9

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG MARIE-CURIE Năm học: 1994- 1995 Thời gian: 90 phút Bài 1: Cho ba chữ số có trung bình cộng bằng 21. Tìm ba số biết rằng số thứ ba gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 2 lần số thứ nhất. Bài 2: Có hai thửa ruộng, một thửa ruộng hình vuông, một thửa ruộng hình chữ nh

[Ẩn quảng cáo]