/2

Đề thi và đáp án học sinh giỏi ... môn Tiếng Việt

Upload: LinhLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 368|Tải về: 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Tiếng Việt -Tháng 10. Năm học 2009-2010. Sơn Kim 2 Thời gian :60 phút *********************************** 1/ Viết lại cho đúng các từ đã viết sai: - rẽ rãi - reo neo - dá

[Ẩn quảng cáo]