/7

Đề thi và đáp án TV cuối kỳ II lớp 4

Upload: NgocChip.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 196|Tải về: 1

Phòng GD&ĐT thành phố bài kiểm tra định kỳ kỳ 1I Trường …….. Năm học : 2008 -2009 Môn : Tiếng Việt (Bài đọc - lớp 4) Thời gian làm bài 40 phút: (không kể thời gian giao đề) Họ và tên :…………………………………………………………Lớp :………………………….. Điểm Lời phê

[Ẩn quảng cáo]