Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi và đáp án vào 10 tỉnh Hải Dương

Lượt xem:146|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

Sở giáo dục và đào tạo hảI dương Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2009 – 2010 Môn thi: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày 06/07/2009( buổi chiều) Câu I: (2,0 điểm) 1/ Giải phương trình : 2.(x – 1) = 3 - x 2/ Giải hệ phương trình: Câu II: (2,0 điểm) 1/ Cho hàm số y = f(x) = Tính f(0) ;f( 2 ) ; f( f(- 2/ Cho phương trình (ẩn x) : x2 – 2(m + 1).x + m2 – 1 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thoả mãn x12 + x22 = x1x2 + 8 . Câu III: (2,0 điểm) 1/ Rút gọn biểu thức: A = với x > 0 và x 2/ Hai ô tô cùng xuất phát từ A đế B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai mỗi giờ 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc hai xe ô tô, biết quãng đường AB là 300km. Câu IV: (3,0 điểm). Cho đường tròn (O), dây AB không đI qua tâm. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M ( M không trùng với A, B). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại H. Kẻ MK vuông góc với AN ( K thuộc AN). Chứng minh: Bốn điểm A, M, H, K thuộc một đường tròn. Chứng minh : MN là phân giác của góc BMK. Khi M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi E là giao điểm cuat HK và BN. Xác định vị trí của điểm M để ( MK.AN + ME.NB ) có giá trị lớn nhất. Câu V: (1,0 điểm) Cho x, y thoả mãn : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : B = x2 + 2xy - 2y2 +2y + 10 .................................... Hết ...................................... Họ và tên thí sinh: ........................................ Số báo danh:................................... Chữ kí của giám thị 1: …………..……..Chữ kí của giám thị 2: ……………………. Đáp án và biểu điểm Câu I: (2đ) 1/ Phương trình có nghiệm là x = 2/ Hệ PT có nghiệm là :