/2

De thi va dap an Violympic Lop ... 7 (De 1)

Upload: MIuPhOngLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 449|Tải về: 0

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 7 - ĐỀ 1 Họ và tên : ……....………...……..… Lớp:…..... ;Trường:…………...………………… BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : * 168 dm ; 1 km ; 125ha ; 8 mm ; 8 hm ; 25 m ; 125mm ; 48 cm ; 250 ha ; 21mm ; 450 dam ; 1 dam ; 2 m ; 1 cm ; 1 dm ; 800m ; 10

[Ẩn quảng cáo]