Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề thi và đề cương giữa kì 2 ngữ văn 8

Lượt xem:2325|Tải về:22|Số trang:3 | Ngày upload:10/11/2012

Họ và tên:…………………………… THI GIỮA KÌ IILớp: …………. MÔN: NGỮ VĂN 8I. TRẮC NGHIỆM: (2đ)Câu 1: Trong bài “ Quê hương”, Tế Hanh đã so sánh “ cánh buồm” với hình ảnh nào?A. Con tuấn mã B. Mảnh hồn làng C. Dân làng D. Quê hươngCâu 2: Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác bài “ Khi con tu hú”?Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ.Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.Khi tác giả đang bị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sôngs tự do.Câu 3: Câu nào dưới đây không phải là câu cảm thán?A. Thế thì con biết làm thế nào đươc! B. Thảm hại thay cho nó!C. Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết chừng nào!D. Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu!Câu 4: Ai...