/3

đề thi và đề cương giữa kì 2 ngữ văn 8

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2629|Tải về: 24

Họ và tên:…………………………… THI GIỮA KÌ IILớp: …………. MÔN: NGỮ VĂN 8I. TRẮC NGHIỆM: (2đ)Câu 1: Trong bài “ Quê hương”, Tế Hanh đã so sánh “ cánh buồm” với hình ảnh nào?A. Con tuấn mã B. Mảnh hồn làng C. Dân làng D. Quê hươngCâu 2: Ý nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng tác bài “ Khi con tu hú”?Khi tác giả mới

[Ẩn quảng cáo]