/6

Đề thi Violympic vong 3

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 154|Tải về: 0

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 2cm; AC = cm. Khi đó CH bằng: cm cm cm Một đáp số khác Câu 2: Điều kiện tồn tại của  là: Câu 3: Kết quả so sánh nào sau đây đúng ? Câu 4:  bằng: Câu 5:  bằng: Một đáp án khác Câu 6: Điều kiện tồn tại của  là: Một đáp án khác Câu 7: Điều kiện có nghĩa của  là: và  Câu 8: Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc BD tại H. Biết AD = 2cm; AH = cm. Khi đó diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng: Câu 9: Với , biểu thức  có kết quả rút gọn là: Kết quả khác Câu 10: Trong các so sánh sau, so sánh nào sai ? Hướng dẫn làm bài: + Để điền các số thích hợp vào chỗ ..... các em ấn chuột vào vị trí ..... rồi dùng các số trên bàn phím để ghi số thích hợp. + Để điền dấu >; trong bàn phím để điền cho thích hợp (Chú ý: để chọn dấu >; + Để chọn phương án trả lời trong các bài toán trắc nghiệm các em chỉ cần kích chuột vào bên cạnh câu chọn trả lời. BÀI THI SỐ 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Giá trị của  là  Câu 2: Tính:   Câu 3: Nghiệm nguyên của phương trình  là x =  Câu 4: Kết quả so sánh  và  là:  . Câu 5: Giá trị của  là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) Câu 6: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình  là  Câu 7: Tập giá trị của  để biểu thức  là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";") Câu 8: Giá trị thu gọn của biểu thức  là  Câu 9: Thực hiện phép tính:   Câu 10: Thực hiện phép tính:   Baif 3