/6

Đề thi Violympic vong 3

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 309|Tải về: 0

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 2cm; AC = cm. Khi đó CH bằng: cm cm cm Một đáp số khác Câu 2: Điều kiện tồn tại của  là: Câu 3: Kết quả so sánh nào sau đây đúng ? Câu 4:  bằng: Câu 5:  bằng: Một đáp án khác Câu 6: Điều ki

[Ẩn quảng cáo]