/3

de toan tuoi tho lop 5

Upload: HangMoon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 637|Tải về: 21

ĐỀ THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011-2012 Phần 1( Học sinh chỉ ghi kết quả)- Thời gian làm bài 30phút Bài 1: Tính tổng số: S = 1 + 2 + 3 + 4 +…………….+ 98 + 99 + 100 = ……. Bài 2: Cha hơn con 36 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người biết rằng 5 năm trước, tuổi con bằng  tuổi cha. Đáp số : Tuổi cha:…………tuổi; Tuổi con:………tuổi Bài 3: Một ô tô đi từ A đến B trong 5 giờ. Trong 2 giờ đâù ô tô đi với vận tốc 40km/giờ; 3 giờ sau ô tô đi với vận tốc 50km/giờ. Tính vận tốc trung bình ô tô đó đã đi từ A đến B Đáp số :……….. Bài 4: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 32,5% . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em xếp loại học lực giỏi? Đáp số : ……..em Bài 5: Một người bỏ ra 84 000 đồng làm vốn mua rau để bán. Khi bán hết rau người đó thu được tất cả 105 000 đồng. Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn? Đáp số:…....% tiền vốn. Bài 6: Trong hình vẽ bên, biết diện tích hình tròn bằng 379,94 cm2 Tính diện tích hình vuông Đáp số :……….. Bài 7: Biết 20% của một số bằng 9,5, Số đó là :………. Bài 8: Một cái bàn hình tròn có chu vi là 3,925m. Đường kính của cái bàn đó là……….m Bài 9: Cho số thập phân A, Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang bên phải một chữ số thì ta được số B. Biết tổng của A và B là 136,95. Hãy tìm số thập phân A? Đáp số:………… Bài 10:Rút gọn phân số  thành phân số tối giản ta được phân số:……… Bài 11: Người ta dùng 960 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm để xếp thành một hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật đó có thể tích là:……… Bài 12: Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ? Đáp số : Gà ………..con; Thỏ:…..con Bài 13: Tìm số a78b biết số đó là số có bốn chữ số nhỏ nhất chia hết cho cả 2;3 và 5. Đáp số :………… Bài 14: Một cái bể có hai vòi nước. Chỉ mở vòi 1 thì sau 5 giờ sẽ đầy bể, nếu chỉ mở vòi 2 thì sau 6 giờ bể sẽ đầy. Hỏi nếu mở cả hai vòi cùng một lúc thì sau 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước? Đáp số:………….. Bài 15: Một mảnh vườn hình thang có trung bình cộng độ dài hai đáy là 14,5m và chiều cao là 88dm. Hỏi mảnh vườn đó rộng bao nhiêu mét vuông ? Đáp số:……………… Phần 2 ( Học sinh trình bày cách giải) Bài 16: Để đánh số trang một cuốn sách, người ta đã sử dụng hết 222 chữ số. Hỏi cuốn sách đó dài bao nhiêu trang? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phần 3 ( Dành cho đồng đội)- Học sinh khoanh vào đáp án đúng Câu 1: Muốn lát gạch một bể bơi thì 10 người thợ phải làm trong 7 ngày. Nay muốn gạch bể bơi đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu thợ? A : 70 người ; B : 50 người ; C : 14 người ; D : 35 người Câu 2: Cạnh hình vuông lớn dài 5 m . Cạnh hình vuông bé dài 3m . Tính diện tích phần tô màu ? A : m2 ; B : m2 ; C : 21m2 ; D : 18m2 Câu 3: Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang bên trái một chữ số, số đó giảm đi 18,072 đơn vị. Vậy số thập phân A là : A ; 2,008 ; B : 20,08 ; C : 200,8 ; D : 0,2008 Câu 4: Cho phân số  . Hỏi phải chuyển từ mấu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới bằng phân số . Số phải chuyển là: A : 5 ; B : 6 ; C : 7 ; D : 8 Câu 5: Trung bình một 1 sản phẩm mất 1 giờ 15 phút. Hỏi người thợ đó làm xong 15 sản phẩm như thế mất bao lâu? A : 18 giờ ; B : 18giờ 45 phút : C : 18 giờ 30 phút : C : 18 giờ 40 phút Câu 6: 15.Nếu tăng độ dài cạnh của một hì