/5

Đề trắc nghiệm Địa lý 5 - Bài 1-8

Upload: TonyBush.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 88|Tải về: 2

MÔN ĐỊA LÝ BÀI 1 – VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA Bán đảo Đông Dương gồm những nước nào? ( Việt Nam, Lào, Cam – Pu - Chia. ( Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia. ( Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ki – lô – mét? ( 303 000 km2 ( 330 000 km2 ( 3 003 000 km2 Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào? ( Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Lào. ( Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia. ( Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Mi – an – ma. Nhìn bảng số liệu trang 68 SGK, hãy cho biết diện tích nước ta đứng thứ mấy? ( Thứ hai. ( Thứ ba. ( Thứ tư. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 Ý đúng a b b b  BÀI 2 – ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta. ( Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi. ( diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi. ( diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi. Quan sát hình 1 trang 69 SGK, em hãy cho biết tên các núi có hình cánh cung? ( Sông Gâm, Ngân Sơn, Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn. ( Bắc Sơn, Đông Triều, Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn. ( Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta? ( Dầu mỏ, Bô – xít, Sắt, ( A – pa – tít, Than. ( Cả hai ý trên đều đúng. Than có nhiều ở nước ta, tập trung ở tỉnh nào? ( Thái Nguyên. ( Quảng Ninh. ( Lào Cai. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 Ý đúng b c c b  BÀI 3 – KHÍ HẬU Khí hậu nước ta nóng hay lạnh? ( Nóng. ( Lạnh. ( Cả hai ý trên đều đúng. Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là: ( Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa. ( Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. ( Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. Ranh giới giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam là dãy núi nào? ( Hoàng Liên Sơn. ( Trường Sơn. ( Bặch Mã. Ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và hoạt động sản xuất là. ( Cây cối dễ phát triển. ( Lũ lụt, hạn hán xảy ra gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và các hoạt động sản xuất của nhân dân. ( Cả hai ý trên đều đúng. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 Ý đúng a b c c  BÀI 4 – SÔNG NGÒI Kể tên các con sông ở miền Trung trong hình 1 SGK trang 75. ( Sông Mã, Sông Cả, Sông Gianh, Sông Thu Bồn, Sông Đà Rằng. ( Sông Hồng, Sông Đà, Sông Đồng Nai. ( Cả hai ý trên đều đúng. Vì sao sông ở miền Trung ngắn và dốc? ( Vì khí hậu miền Trung nóng quanh năm, chỉ có mưa rào. ( Vì dịa hình của miền Trung đa phần là núi và ảnh hưởng của dãy Trường Sơn. ( Cả hai ý trên đều đúng. Nối tên các nhà máy thuỷ điện với tên sông có nhà máy thuỷ điện đó? Trị An. 1. Sông Đà. Hoà Bình. 2. Sông Lô. Thác Bà. 3. Sông Đồng Nai. Nêu vai trò của sông ngòi của nước ta? ( Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân. ( Là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn và cho nhiều thuỷ sản. ( Cả hai ý trên đều đúng. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 Ý đúng a b a-3; b -1; c - 2 c  BÀI 5 – VÙNG BIỂN Ở NƯỚC TA Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía nào? ( Đông, Nam và Tây Nam. ( Đông, Nam và Đông Nam. ( Bắc, Nam và Tây Nam. Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta? ( Nước không đóng băng, hay có bão, có hiện tượng thuỷ triều. ( Nước không đóng băng, có sóng lớn và nhiều tôm cá. ( Nước rất lạnh