/5

Đề trắc nghiệm Địa lý 5 - Bài 1-8

Upload: TonyBush.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 201|Tải về: 2

MÔN ĐỊA LÝ BÀI 1 – VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA Bán đảo Đông Dương gồm những nước nào? ( Việt Nam, Lào, Cam – Pu - Chia. ( Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia. ( Việt Nam, Trung Quốc, Lào. Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ki – lô – mét? ( 303 000 km2 ( 330 000 km2 ( 3 003 000 km2 Phần đất l

[Ẩn quảng cáo]