/2

dề trắc nghiệm văn 8 kII

Upload: PeaceVirgo.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 225|Tải về: 0

1. Các chức năng tiêu biểu của câu cầu khiến là gì? A. Cả (1), (2), (3) đều đúng. B. Dùng để yêu cầu hoặc đề nghị. (2) C. Dùng để van xin hoặc khuyên bảo. (3) D. Dùng để ra lệnh hoặc sai khiến. (1) 2, Trong đoạn trích Thuế máu, thái độ của các quan cai trị thực dân đối với những người dân thuộc đ

[Ẩn quảng cáo]