Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề và đáp án HS giỏi cấp Tỉnh môn GDCD

Lượt xem:111|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:18/07/2013

Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCS Năm học 2007-2008 Môn thi: Giáo dục công dân Lớp: 12 THPT Ngày thi 28 tháng 3 năm 2008 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi này gồm 01 trang.  Câu 1 (2.0 điểm): Hãy nêu vai trò của Khoa học và Công nghệ. Câu 2 (4.0 điểm): Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội theo sự xác định của Đảng ta tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Câu 3 (2.0 điểm): 1. Hãy lựa chọn các loại hình gia đình phù hợp hiện nay ở Việt Nam: a/ Gia đình có hai thế hệ gồm cha mẹ và con cái (hai con). b/ Gia đình có hai vợ chồng và nhiều con. c/ Gia đình có ba thế hệ hoặc bốn thế hệ chung sống. d/ Gia đình có , mẹ ly hôn. 2. Điền vào chỗ trống(...) để hoàn chỉnh các nội dung sau: Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: - Điều khiển xe đạp, xe đạp điện........... cả hai tay; chuyển hướng đột ngột trước đầu xe cơ giới đang chạy; dùng chân điều khiển xe đạp, xe đạp điện. - Không chấp hành hiệu lệnh của người.............. giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. (Điều 11 - Nghị định 146/2007/NĐ - CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) Câu 4 (4.0 điểm): Hãy nêu các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo? Vì sao? Câu 5 (6.0 điểm): Pháp luật là gì ? Vì sao Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật? Câu 6 (2.0 điểm): Bài tập tình huống Chị Lan là công nhân làm hợp đồng không xác định thời hạn tại Công ty Dệt len Mùa đông, với mức tiền công theo Hợp đồng lao động đã được thoả thuận là 1.000.000đ (một triệu đồng)/ tháng. Hai năm sau chị Lan lấy chồng rồi sinh con. Sau thời gian 4 tháng nghỉ sinh, chị Lan đi làm và hàng ngày được Công ty cho nghỉ 60 phút để cho con bú, thế nhưng tháng chị lại bị trừ 100.000 đ (một trăm ngàn đồng) tiền lương với lý do không đủ thời gian làm việc 8 giờ / ngày. Hãy cho biết: 1/ Việc Công ty trừ lương của chị Lan đúng hay sai ? Vì sao ? 2/ Để bảo vệ quyền lợi của mình, chị Lan phải làm gì ? ................................................................................................................. Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Đề dự b ị Kỳ thi chọn học sinh giỏi LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCS Năm học 2007-2008 Môn thi: Giáo dục công dân Lớp: 12 THPT Ngày thi tháng năm 2008 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi này gồm 01 trang.  Câu 1 :(2 điểm) Hãy nêu mục tiêu chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Câu 2 :(4 điểm) Hãy nêu những thành tựu của cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật hiện nay ? Câu 3 (2 điểm) 1. Hãy lựa chọn những nguyên tắc cư xử đúng đắn của các thành viên trong gia đình. a/ Mọi người phải yêu thương, quý mến giúp đỡ lẫn nhau. b/ Chỉ biết lo làm kinh tế, không chú ý dạy dỗ các con . c/ Chỉ chăm lo công việc tập thể để hoàn thành công việc d/ Các thành viên trong gia đình có trách nhiệm với nhau. 2. Điền vào chỗ trống(...) để hoàn chỉnh các nội