/6

Đề và đáp án HS giỏi cấp Tỉnh môn GDCD

Upload: StephernyNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 226|Tải về: 0

Sở Giáo dục và đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCS Năm học 2007-2008 Môn thi: Giáo dục công dân Lớp: 12 THPT Ngày thi 28 tháng 3 năm 2008 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi này gồm 01 trang. 

[Ẩn quảng cáo]