/3

de va dap an kiem tra hình 6 chuong 1

Upload: ThanhHienHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 131|Tải về: 0

Trường Phan Châu Trinh Kiểm tra 15 phút –Năm học 2012-2013 Họ và tên.............................. Môn:Hình học 6 Lớp 7 /.... Thời gian 15 phút Điểm Lời phê của thầy (cô):     ĐỀ A A.Phần trắc nghiệm(3điểm ): Câu 1: : Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống (...) Hình gồm 2 điểm……….và tất cả các điểm nằm giữa……….gọi là đoạn thẳng MN. Khoanh tròn ý chọn trong các câu sau : Câu 2:Cho hình vẽ sau,chọn câu sai trong các câu sau A.Điểm A nằm giữa hai điểm Bvà C B.Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A C.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B D.Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C Câu 3:Cho hình vẽ sau ,điểm E nằm giữa hai điểm D,F.Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng? A.DE + EF = DE B.DF + EF = DE C.DE + EF = DF D.DE + EF = DF B.Tự luận(7điểm): Bài 1(3đ):Cho 2 điểm M, N a) Vẽ đoạn thẳng MN b)Vẽ đường thẳng NM c) Vẽ tia NM d) Vẽ tia MN Bài 2(4đ):Gọi điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. Tính MQ biết: PM= 7m, PQ = 15cm QP biết: MP= 5cm, MQ = 4cm Bài làm : ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Trường Phan Châu Trinh Kiểm tra 15 phút –Năm học 2012-2013 Họ và tên.............................. Môn:Hình học 6 Lớp 7 /.... Thời gian 15 phút Điểm Lời phê của thầy (cô):     ĐỀ B A.Phần trắc nghiệm(3điểm ): Câu 1: : Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống (...) Hình gồm 2 điểm……….và tất cả các điểm nằm giữa……….gọi là đoạn thẳng EF. Khoanh tròn ý chọn trong các câu sau: Câu 2:Cho hình vẽ sau,chọn câu sai trong các câu sau A.Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C B.Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A C.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B D.Điểm A nằm giữa hai điểm Bvà C Câu 3:Cho hình vẽ sau ,điểm E nằm giữa hai điểm D,F.Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng? A.DE + EF = DE B.DF + EF = DE C.DE + EF = DF D.DE + EF = DF B.Tự luận(7điểm): Bài 1(3đ):Cho 2 điểm A, B a) Vẽ đoạn thẳng AB b)Vẽ đường thẳng AB c) Vẽ tia AB d) Vẽ tia BA Bài 2(4đ):Gọi điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. Tính MQ biết: PM= 6m, PQ = 13cm QP biết: MP= 4cm, MQ = 7cm Bài làm : ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A.Trắc nghiệm (3 điểm): - Câu 1 điền đúng mỗi ý 0,5 x 2 = 1đ -Câu 2 và câu 3 khoanh đúng mỗi ý 1đ x 2 = 2đ B.Tự luận (7đ): Bài 1 (3 đ) : vẽ hình đúng mỗi câu 0,75đ x 4 = 3 đ Bài 2(4đ):Tính đúng mỗi đoạn thẳng 2điểm x 2 = 4đ ,trong đó :P Lập luận điểm nằm giữa 0,5đ Viết đúng hệ thức 0,5đ Thế đúng 0,5đ Tính đúng độ dài mỗi đoạn 0,5đ TTCM: GVBM: Ngô Thị Thủy Nguyễn Văn Dũng