Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Phạm Nhật Vượng là tỉ phú giàu nhất Việt Nam. Đúng hay sai?

de va dap an kiem tra hình 6 chuong 1

Trường Phan Châu Trinh Kiểm tra 15 phút –Năm học 2012-2013 Họ và tên.............................. Môn:Hình học 6 Lớp 7 /.... Thời gian 15 phút Điểm Lời phê của thầy (cô):     ĐỀ A A.Phần trắc nghiệm(3điểm ): Câu 1: : Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống (...) Hình gồm 2 điểm……….và tất cả các điểm nằm giữa……….gọi là đoạn thẳng MN. Khoanh tròn ý chọn trong các câu sau : Câu 2:Cho hình vẽ sau,chọn câu sai trong các câu sau A.Điểm A nằm giữa hai điểm Bvà C B.Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A C.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B D.Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C Câu 3:Cho hình vẽ sau ,điểm E nằm giữa hai điểm D,F.Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng? A.DE + EF = DE B.DF + EF = DE C.DE + EF = DF D.DE + EF = DF B.Tự luận(7điểm): Bài 1(3đ):Cho 2 điểm M, N a) Vẽ đoạn thẳng MN b)Vẽ đường thẳng NM c) Vẽ tia NM d) Vẽ tia MN Bài 2(4đ):Gọi điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. Tính MQ biết: PM= 7m, PQ = 15cm QP biết: MP= 5cm, MQ = 4cm Bài làm : ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Trường Phan Châu Trinh Kiểm tra 15 phút –Năm học 2012-2013 Họ và tên.............................. Môn:Hình học 6 Lớp 7 /.... Thời gian 15 phút Điểm Lời phê của thầy (cô):     ĐỀ B A.Phần trắc nghiệm(3điểm ): Câu 1: : Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ trống (...) Hình gồm 2 điểm……….và tất cả các điểm nằm giữa……….gọi là đoạn thẳng EF. Khoanh tròn ý chọn trong các câu sau: Câu 2:Cho hình vẽ sau,chọn câu sai trong các câu sau A.Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C B.Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A C.Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B D.Điểm A nằm giữa hai điểm Bvà C Câu 3:Cho hình vẽ sau ,điểm E nằm giữa hai điểm D,F.Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng? A.DE + EF = DE B.DF + EF = DE C.DE + EF = DF D.DE + EF = DF B.Tự luận(7điểm): Bài 1(3đ):Cho 2 điểm A, B a) Vẽ đoạn thẳng AB b)Vẽ đường thẳng AB c) Vẽ tia AB d) Vẽ tia BA Bài 2(4đ):Gọi điểm M nằm giữa 2 điểm P và Q. Tính MQ biết: PM= 6m, PQ = 13cm QP biết: MP= 4cm, MQ = 7cm Bài làm : ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A.Trắc nghiệm (3 điểm): - Câu 1 điền đúng mỗi ý 0,5 x 2 = 1đ -Câu 2 và câu 3 khoanh đúng mỗi ý 1đ x 2 = 2đ B.Tự luận (7đ): Bài 1 (3 đ) : vẽ hình đúng mỗi câu 0,75đ x 4 = 3 đ Bài 2(4đ):Tính đúng mỗi đoạn thẳng 2điểm x 2 = 4đ ,trong đó :P Lập luận điểm nằm giữa 0,5đ Viết đúng hệ thức 0,5đ Thế đúng 0,5đ Tính đúng độ dài mỗi đoạn 0,5đ TTCM: GVBM: Ngô Thị Thủy Nguyễn Văn Dũng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:69|Tải về:0|Số trang:3

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: