Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de va dap an thi chon hsg toan 7

Lượt xem:181|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Đề Thi học sinh giỏi cấp huyện Năm học 2010-2011 Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120’ Câu1: (2 điểm) Cho dãy chữ số bằng nhau. Tìm giá trị biểu thức M biết: M= Câu2: (1 điểm) . Cho S= Chứng minh rằng S không phải là số chính phương. Câu3: (2 điểm) Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65 km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Biết khoảng cách AB là 540 km và M là trung điểm của AB. Hỏi sau khi kkhởi hành bao lâu thì ôtô cách M một khoảng bằng 1/2 khoảng cách từ xe máy đến M. Câu4: (2 điểm) Cho tam giác ABC, O là điểm nằm trong tam giác. Chứng minh rằng: Biết và tia BO là tia phân giác của góc B. CMR: Tia CO là tia phân giác của góc C Câu 5: (1,5điểm). Cho 9 đường thẳng trong đó không có 2 đường thẳng nào song song. CMR ít nhất cũng có 2 đường thẳng mà góc nhọn giữa chúng không nhỏ hơn 200. Câu 6: (1,5điểm). Khi chơi cá ngựa, thay vì gieo 1 con súc sắc, ta gieo cả hai con súc sắc cùng một lúc thì điểm thấp nhất là 2, cao nhất là 12. các điểm khác là 3; 4; 5 ;6… 11. Hãy lập bảng tần số về khả năng xuất hiện mỗi loại điểm nói trên? Tính tần xuất của mỗi loại điểm đó. Đáp án: Toán 7 Câu 1:Mỗi tỉ số đã cho đều bớt đi 1 ta được: +Nếu a+b+c+d 0 thì a=b=c=d lúc đó M = 1+1+1+1=4 +Nếu a+b+c+d = 0 thì: a+b= -(c+d); b+c= - (d+a); c+d=-(a+b); d+a=-(b+c) lúc đó M = (-1)+ (-1) +(-1) +(-1)=-4 Câu 2: S= (100a+10b+c)+(100b)+10c+a)+ (100c+10a+b)=111(a+b+c)= 37.3(a+b+c). Vì 0 S không thể là số chính phương. Câu 3: Quãng đường AB dài 540 Km; nửa quảng dường AB dài 270 Km. Gọi quãng đường ô tô và xe máy đã đi là S1, S2. Trong cùng 1 thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc do đó (t chính là thời gian cần tìm). t= Vậy sau khi khởi hành 3 giờ thì ô tô cách M một khoảng bằng 1/2 khoảng cách từ xe máy đến M. Câu 4: a) Tia CO cắt AB tại D. +Xét BOD có là góc ngoài nên = +Xét ADC có góc D1 là góc ngoài nên Vậy =+ b)Nếu thì = Xét BOC có: tia CO là tia phân giác của góc C. Câu 5: Lấy điểm O tuỳ ý.Qua O vẽ 9 đường thẳng lần lượt song song với 9 đường thẳng đã cho. 9 đường thẳng qua O tạo